AVIÑÓ / 1956 – 1958

Números: 1-10
Dates: Novembre 1956 – Febrer 1958
Tipus de document: Revista periòdica
Editor: Impulsat pel seu redactor, Pere Tort.
Descripció: Informacions locals d’actualitat. Notes històriques, culturals i religioses. 
Llengua: català/castellà